Fäktkläder och fäktmask är till för att skydda fäktaren mot skador. För de olika åldersgrupperna finns speciella säkerhetsregler. Reglerna beskriver vilken utrustning de olika ålderskategorierna ska ha och vilken säkerhetsnivå som gäller.

Det mått som används är Newton, dvs en måttenhet som beskriver hur pass motståndskraftig utrustningen är mot yttre våld. Tumregeln är att i mycket tidiga åldrar duger utrustning märkt med 350N (eller ingen märkning alls) men redan vid ca 13 års ålder börjar kraven på säkerhetsutrustning skärpas. Läs mer om detta nedan under Utrustningsbestämmelser.

Utöver dessa regler bedömer också det internationella förbundet (FIE) utrustningens kvalitet. Uppfyller utrustningen FIE:s kvalitetsnormer får den märkas med FIE. Denna märkning är ett krav på de flesta tävlingar.

OBS! Längst ned på den här sidan finns info om hur du köper utrustning så titta där!

Egen utrustning

På FFF lånar vi ut utrustningen den första terminen. Därefter är det dags att börja köpa egen. Börja gärna med byxor då dessa inte ingår bland klubbens lånekläder samt vapen. Därefter är det lämpligt med mask och handske. Inför den första tävlingen utanför klubben ska utrustningen vara komplett inklusive två vapen och två kroppsladdar.

  • Termin 1: du får låna utrustning
  • Termin 2: egna vapen samt gärna fäktbyxor
  • Termin 3: plastrong, mask och handske
  • Första tävling: komplett utrustning inklusive två vapen och två kroppssladdar

Den viktigaste fäktutrustningen

Fäktmask

Masker finns i olika Newtontal från 800N till 1600N. För senior-, veteran-, junior-, kadett- samt ungdomsklassen U15 gäller att masken ska ha FIE-märkning med 1600N. Masken ska även ha den nya dubbla kadborrebandet för tävling. För yngre ungdomar finns inga riktlinjer om Newtontal och masken behöver inte vara FIE-märkt, men ska ha ett extra säkerhetsband på baksidan. Detta gäller vid tävlingar. Vid träning ställs inga krav. Dock bör man vara medveten om riskerna och se till att masken är välsittande.

Plastrong

Plastrong är en underväst som ska bäras av samtliga åldersgrupper i samband med tävling. Dessa regler bör även tillämpas vid all träning varför FFF starkt rekommenderar inköp även av plastrong i samband med att fäktjacka införskaffas.

För senior-, veteran-, junior- och kadettklass gäller på plastrongen FIE-märkning med 800N. För ungdomar, dvs U13 gäller att antingen plastrongen eller jackan är FIE-märkt med 800N. Detta gäller vid tävlingar. FFF rekommenderar att man köper en 800N-plastrong då den går att köpa i lite större storlek och kan när man går upp i klasserna.

Fäktjacka (fäktväst)

Fäktjackan kallas också för fäktväst.

För barn som enbart tränar behövs bara en enklare jacka på 350N. För senior-, veteran-, junior- och kadettklass gäller FIE-märkning med 800N vid tävling.

För ungdomar U13 och U15 gäller att antingen plastrongen eller jackan är FIE-märkt med 800N. Detta gäller vid tävlingar. 

Fäktbyxor

Vid träning i fäktsalen kan det duga med en vanlig träningsoverallsbyxa men vår rekommendation är riktiga fäktbyxor.

För senior-, veteran-, junior- och kadettklass gäller FIE-märkning med 800N på tävling. För U15 behöver vid tävling inte byxorna vara FIE-märkt.

Bröstskydd

Det är viktigt även för yngre flickor att skydda sig då det ibland händer att hårda stötar delas ut. Bröstskydd är obligatoriskt för flickor från U15. Finns även rakare varianter för pojkar.

Utrustningskrav vid tävling

Yngre miniorer (U11)

Mask: ej krav på FIE
Väst: ej krav på FIE
Plastrong: ej krav på FIE
Byxor: ej krav på FIE
Handske: standard
Bröstskydd dam: ej krav
Suspensoar: ej krav
Klinglängd: 0

Äldre miniorer (U13)

Mask: ej krav på FIE
Väst: västen eller plastrongen ska vara FIE 800N
Plastrong: västen eller plastrongen ska vara FIE 800N
Byxor: ej krav på FIE
Handske: standard
Bröstskydd dam: ej krav
Suspensoar: ej krav
Klinglängd: 2

Ungdom (U15)

Mask: FIE 1600N
Väst: västen eller plastrongen ska vara FIE 800N
Plastrong: västen eller plastrongen ska vara FIE 800N
Byxor: ej krav på FIE
Handske: standard
Bröstskydd dam: krav
Suspensoar: ej krav
Klinglängd: 5

Kadett (U17), junior (U20), senior (20-39) och veteran

Mask: 1600N FIE
Väst: 800N FIE
Plastrong: 800N FIE
Byxor: 800N FIE
Handske: FIE
Bröstskydd dam: krav
Suspensoar: ej krav
Klinglängd: 5

Fäktshopen och andra sätt att köpa fäktutrustning

På klubben finns en mindre fäktshop med tillbehör. FFF anordnar också varje termin utrustningsdag på klubben när en fäktutrustningsleverantör kommer med sin shop. Det är då även möjlighet att köpa och sälja begagnad utrustning.

I Sverige finns det några firmor som säljer fäktutrustning. FFF samarbetar med Touche och Peter Barvestad, i Stockholm finns även Salek Altauz och En Garde.

Man kan även köpa direkt från de stora tillverkarna t.ex. Allstar och PBT.