Riktlinjer

Här är en sammanfattning av klubbens riktlinjer för medlemmar, ledare, föräldrar och andra som är verksamma på FFF. En mer detaljerad beskrivning finns i Allt leva våra värderingar.

För dig som fäktar

Målet är att du ska känna glädje, trygghet och gemenskap. Allt handlar om att ha roligt ihop och stödja varandra. Medlemmarna hör ihop och vi lär oss att både vinna och förlora tillsammans. Alla får utvecklas och vara med.

På träningen och på tävlingar

 • Jag kommer i tid till varje träning för att hinna fäkta så mycket som möjligt.
 • Jag lyssnar när tränaren pratar, så att jag förstår övningen.
 • Jag satsar helhjärtat på träningen för mig och för gruppen.
 • Jag bryr mig om mig själv, mina träningskamrater och min klubb och visar alltid respekt mot mina kompisar, klubbkamrater och ledare.
 • Jag hanterar träningsmaterial försiktigt.
 • Jag hälsar på alla mina fäktkamrater, tränare och fäktare från andra klubbar.
 • Jag bryr mig om mina träningskamrater, klubbkompisar och andra klubbar.
 • Jag är stolt över att representera FFF.
 • Jag får berätta för mina ledare om jag tycker något är svårt, känner mig ledsen eller arg.

På fritiden

 • Jag äter ordentligt före och efter träningen, sover ordentligt och sköter skolan.
 • Jag försöker delta i gemensamma aktiviteter som klubben ordnar.
 • Jag hälsar på alla i föreningen.

För dig som leder

Du är värdefull för våra fäktare och vår förening. Utan dig finns inte föreningen.


Var stolt över att vara FFF:are och vara den som dagligen kan påverka våra barns och ungdomars utveckling. De lär sig genom att se hur du gör på träningen, på tävlingar och på fritiden. Använd dig av vår värdegrund när du samtalar med fäktarna. Det är din insats som hjälper dem att känna glädje, trygghet och gemenskap.


Enligt barnkonventionen

 1. Alla barn är lika mycket värda och ska behandlas med respekt.
 2. Alla barn har rätt att träna och utvecklas på sina villkor.
 3. Alla barn har rätt till stöttande föräldrar.
 4. Inget barn ska bli utsatta för våld.
 5. Inget barn får bli utsatt för mobbing eller trakasserier.
 6. Alla har rätt att känna sig delaktiga i sin förening.

Allmänna riktlinjer

 • Ta hänsyn till individens behov.
 • Låt fäktaren utvecklas i sin egen takt.
 • Fäktaren får själv bestämma om de vill tävla eller inte.
 • Skapa en positiv och sund miljö där fäktarna trivs.
 • Fäktningen ska utövas under socialt trygga former, från nybörjar- till seniorverksamheten.
 • Din attityd ska bygga glädje, trygghet och gemenskap.
 • Ge konstruktiv, stödjande och positiv feedback till fäktarna.
 • Varje träning ska vara välplanerad, välorganiserad och ha en tydlig struktur.
 • All form av handling som kan uppfattas som bestraffning är förbjuden!

Vi vill att du

 • Ser tävling som ett inlärningstillfälle för både dig och eleverna.
 • Motverkar toppning och utslagning inom barn- och ungdomsverksamheten.
 • Lär barn ett etiskt och moraliskt förhållningssätt till fäktningen och fostrar dem till ett rent spel.
 • Erbjuder en allsidig träning. Är ett föredöme, beter dig korrekt och inte använder svordomar.
 • Visar respekt för domare, motståndare, fäktkamrater, ledare, föräldrar och publik.

Handfasta tips för dig som leder

 • Bygg upp träningen – i övningar och samtal – utifrån våra värderingar, väv in orden, Glädje, Trygghet och Gemenskap när du träffar eleverna.
 • Gå stolt ut till fäktsalen. Dina elever behöver se dig glad, trygg och tydlig.
 • Hälsa på alla dina elever, var noggrann med att inte missa någon.
 • Inled med en samling och namnupprop i början av träningen. Då känner sig alla sedda. Låt fäktarna prata av sig för att få mer fokus på träningen. På samlingen får du reda på om något särskilt har hänt på dagen för dina fäktare eller om någon är skadad, anpassa i så fall träningen efter det.
 • Uppmärksamma deltagare som fyller år.
 • Du kan inleda eller avsluta träningen med gemensamma ramsor, gärna kopplat till värderingarna.
 • Vi ska uppleva glädjen i våra träningar, det ska vara utvecklande och roligt. Väv gärna in ett lekmoment i varje träning.
 • Det är viktigt att varje fäktare blir accepterad för den person hen är.
 • När du ger instruktioner, förklara varför ni gör övningen. Vad leder den till framöver? Hur stöttar den fäktarna i deras utveckling?
 • Se till att alla fäktare är delaktiga.
 • Som tränare behöver du förstå dina elever. Hur de växer, hur de lär sig, hur de tar beslut och uttrycker sig. Därför behöver du också ha enskilda värdegrunds- och utvecklingssamtal med dem:
  – Nybörjare (ej tävlingsaktiva)r: 1 ggr/år.
  – Tävlingsaktiva (med licens): 2 ggr/år.
  – Elit enligt tävlingssäsong: 2-4 ggr/år.
  – Seniorer och veteraner, 1 ggr/år.

På tävlingsdagen

 • Använd rutiner för samling före och efter tävlingen.
 • Se till det lilla i det stora. Att vinna är inte allt. Sätt upp mål med tävlingen och följ upp dem i rimligt tid efteråt om fäktaren vill detta. Hur lyckades fäktarna arbeta utifrån målen?
 • Låt fäktarna få tid att prata med varandra så att de kommer i stämning.
 • Låt fäktarna inse att de själva bär ansvar för Fair-Play och våra värderingar. Fäktarna gör allt tillsammans för att uppleva glädje, trygghet och gemenskap.

Utveckling

 • Du är välkommen att delta i våra tränar- och ledarträffar samt utbildningar.
 • På utvecklingssamtal som leds av din närmaste ledare eller tränare och där tillkommande handlingsplaner skapas för din grupp.

För dig som förälder

 • Ställ upp vid tävlingar och träningsläger så ofta du kan, ditt barn vill det.
 • Uppmuntra alla fäktare på tävlingar, inte bara ditt barn.
 • Uppmuntra i både medgång och motgång, kritisera aldrig.
 • Respektera tränarnas coachning av fäktarna.
 • Se domaren som en av fäktarna, de är också ofta under utbildning.
 • Fråga om tävlingen var rolig, inte bara om resultatet. Kom ihåg att det är ditt barn som fäktar, inte du.
 • Det viktigaste är att alla barn trivs och har roligt tillsammans med sina vänner och i föreningen.

För dig som har en ledande roll i föreningen

Vi ska se till att

 • Ingen form av elitsatsning ska ske i barnidrotten till och med 12 år. Med detta avses att inget barn ges förtur till individuella- eller lagtävlingar eller träningar baserat på resultat. Alla ska vara med.
 • FFF arbetar aktivt för att behandla alla individer lika.
 • Alla ska ges förutsättningar och möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och motivation.
 • Ledare i FFF uppträder som föredömen och ger ungdomar en positiv utveckling som fäktare.
 • Föräldrar med barn i FFF uppträder som föredömen i samband med träning och tävling.
 • Fäktare i FFF uppträder sportmannamässigt på och vid sidan av pisten, såväl på träning som tävling.
 • FFF motarbetar all form av mobbning, sexism och rasism.
 • FFF följer Riksidrottsförbundets regler mot sexuella övergrepp.
 • Ingen form av användande av otillåtna prestationshöjande medel ska förekomma inom FFF.
 • Utbilda våra ledare för att stötta dem i att följa värdegrunden och i deras roll som ledare.
 • Arrangera aktiviteter för att förstärka vår värdegrund där alla är välkomna.