Det finns flera anledningar till att vi vill uppmuntra fäktare och föräldrar att bli domare. Dels är det ett bra sätt att lära sig reglerna (bra för både fäktare och föräldrar) och för dig som förälder är det ett bra sätt att engagera dig för fäktklubben. Dessutom är det på svenska tävlingar är det vanligt att varje klubb ställa upp med domare, om man inte gör det måste klubben betala för domare.

Alla som vill kan bli fäktdomare. Svenska Fäktförbundet arrangerar varje termin domarkurser.